Til menu  

MILJØ OG BÆREDYGTIGHED

Med det formål at sikre en kontinuerlig og konstant opfyldelse og forbedring af de miljømæssige forhold er produktionsprocessen hos GENTAS LAMINATE tilpasset nye og strenge regulativer.

Miljøet i produktionsområderne bliver vedvarende beskyttet, alle kemiske rester bliver effektivt behandlet på fabrikkens område, og alle gasser fra imprægneringen og pressemaskinerne absorberes, udskilles og elimineres i en særlig
dampkedel. Netop denne sidste og vigtige del af produktionsprocessen er under løbende kontrol fra offentlige myndigheder.

Alle underleverandører af materialer til laminatproduktionen er ISO 9002-certificerede, og på samme vis indkøbes kernepapiret udelukkende hos FSC®-certificerede producenter.

Ca. 20 % af kernepapiret udgøres af genbrugspapir, og det dekorative papir er 100% fri for følgende materialer:

  • Kadmium
  • Bly
  • Kviksølv

Som et vigtigt led i den overordnede strategi fokuserer GENTAS LAMINATE og LAMIPRO kontinuerligt på at højne og udvikle implementeringen af miljømæssige foranstaltninger, der kan minimere belastningen af vores fælles miljø.

Facadepladerne er FSC®-certificerede.